Semmelweis Nap 2014

Utoljára módosítva: 2017-11-13

A több éves hagyománynak megfelelően ez évben is Cegléd Város Önkormányzatával közösen került megrendezésre az Ápolók Napi és Semmelweis Napi ünnepség a kórház parkjában.

Az ünnepség kezdete előtt a résztvevők egy perces néma felállással emlékeztek az 59 éves korában váratlanul elhunyt Faragó Tivadarra, aki 39 éven át volt a kórház orvosi műszerésze.

A Himnusz hangjai után Varjú Szabolcs, a Patkós Irma Művészeti Iskola tanulója Reményik Sándor: Az orvos című versét szavalta el.

A rendezvényen részt vettek az alapellátás, a háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati, védőnői ellátás orvosainak és szakdolgozóinak képviselői, a kórházi fekvőbeteg ellátásban, diagnosztikai részlegeken dolgozók, a folyamatos ellátás gazdasági-technikai hátterét biztosító egységek alkalmazottai. Jelen voltak a külső közreműködők által működtetett osztályok, szakrendelések dolgozói is.

Vendégeink voltak: Bagosi Gabriella országos vezető ápoló, Dr. Velkey György a Magyar Kórházszövetség Elnöke, Baksa Lászlóné a GYEMSZI egészségügyi referense. Az önkormányzatot Hegedűs Ágota alpolgármester, Dr. Diósgyőri Gitta jegyző és a képviselő testület tagjai képviselték.

Az ünnepség rendezői nevében Hegedűs Ágota alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, s rajtuk keresztül valamennyi egészségügyi dolgozót. Elismeréssel szólt arról az áldozatos munkáról, amelyet nap mint nap végeznek a betegek gyógyulásáért.

Bagosi Gabriella országos vezető ápoló a hittel, alázattal végzett szakmai munka fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Velkey György a Magyar Kórházszövetség Elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója ünnepi megemlékezésében méltatta Semmelweis Ignác munkásságát, majd szólt a kormány népegészségügyi programjáról, a központi régiót érintő fejlesztési források bővítésének szükségességéről. Említést tett arról is, hogy az elmúlt két év béremelései sokat jelentettek az ágazat dolgozói számára, de az intézkedések további folytatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás humánerőforrás feltételei biztosítottak legyenek.

Ezt követően kitüntetések, elismerések, előléptetések átadására került sor.

Elsőként Fehér Máriát, a Psychiatriai Osztály ápolóját és Turjányi Józsefnét, a Transzfúziós és Véradó Szolgálat szakasszisztensét köszöntötték abból az alkalomból, hogy az Ápolók Napja májusi országos ünnepségén az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Elismerő Oklevélben részesültek.

Cegléd Város Egészségügyéért szakmai elismerésben részesültek:

Dr. Hidegkuti György főorvos
Dr. Szentesi András háziorvos
Dr. Zsámberger György főorvos.

Az elismeréseket Hegedűs Ágota alpolgármester adta át.

Dr. Pusztai Dezső főigazgató köszöntötte a Gyógytornászképző Szakiskolai végzettségük 50. évfordulóján Aranydiplomában részesült Dr. Pusztai Gézáné és Dr. Túri Józsefné gyógytornászokat, akik nyugdíjazásukat megelőzően hosszú évtizedeken át volt a kórház szakdolgozói.

Az Igazgatói Dicséretben részesülők a kórházi elismerő oklevél mellé ebben az évben a fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Cegléd város emléklapját is átvehették Dr. Pusztai Dezső főigazgatótól.

Dr. Szepessy Gábor osztályvezető főorvos I. Belgyógyászati Osztály
Dr. Káposztás Mária osztályvezető főorvos Kardiológiai Osztály
Dr. Süle Edina laborvezető Központi Laboratórium
Dr. Székely András főorvos Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Dr. Harkai Zsigmond főorvos Sebészeti Osztály
Hang András szakpsychológus Psychiátriai Osztály
Schmidt-Bozsik Anikó vezető ápoló Urológiai Osztály
Zágonné Csekő Erika ápoló Sürgősségi Betegellátó Osztály
Deákné Jaczina Erika ápoló I. Belgyógyászati Osztály
Kosdi Józsefné vezető ápoló helyettes Kardiológiai Osztály
Zsemlyéné Benke Julianna vezető ápoló helyettes Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Tóth Sándorné gazdasági nővér Csecsemő és Gyermekgyógy. Osztály
Szabó Éva ápoló Urológiai Osztály
Tóthné Ráduly Éva ápoló Psychiátriai Osztály
Duchaj Krisztina ápoló Traumatológiai Osztály
Veres Katalin ápoló KAITO
Revák Erika ápoló Sebészeti Osztály
Darányi Melinda szakasszisztens Központ Műtőszolgálat
Sinka Tiborné szakasszisztens Központi Laboratórium
Görögné Godány Mária szakasszisztens Radiológiai Osztály
Andó Krisztina szakasszisztens Gyógyszertár
Faragóné Tihanyi Zsuzsanna szakasszisztens Transzfúziós és Véradó Szolgálat
Nyesténé Petrecz Edina szociális ügyintéző Krónikus Belgyógyászati Osztály
Magonyi Ildikó adminisztrátor Ideggyógyászati Osztály
Borosné Koncz Szilvia adminisztrátor Ideggondozó
Tauber Viktor betegszállító Sürgősségi Betegellátó Osztály
Baumgartner Tamás betegszállító Központi Betegszállító Szolgálat
Tarnóczi Lászlóné takarítónő Tüdőgondozó
Szász Viktória ügyintéző Pénzügyi Osztály
Farkas Péter informatikus Informatika
Varga Brigitta titkárnő Központi Igazgatás
Bagosi Andrásné élelmezési jegykezelő Élelmezési Osztály
Molnár Lászlóné konyhalány Élelmezési osztály
Szabó József vízvezeték szerelő Műszaki Osztály
Tihanyi József vízvezeték szerelő Műszaki Osztály
Kóti Istvánné raktáros Mosoda
Matkovics Béláné raktáros Mosoda
Tóth Ferenc portaszolgálat vezető Portaszolgálat
Gyurcsik Zoltán kertész Gazdasági osztály

Posztumusz elismerésben részesült Faragó Tivadar műszerész.

Közreműködők által működtetett osztályok kitüntetettjei:

Sanamaed Kft. Dr. Pásztor István főorvos
Peták Andrásné asszisztens
Vezsenyi Gabriella adminisztrátor
Psyrehab Kft Molnár Tímea ápoló
Virág Dóra ápoló
SzepuCare Kft. Bucsás Ildikó ápoló
Bácsi Tímea ápoló
Halápi Zoltán ápoló
Pathober Kft. Grósz Mihályné adminisztrátor

A 2014. évi Semmelweis Napon orvosi előléptetésben részesültek:

Alorvosi cím

Dr. Sarkadi Szilvia szakorvos Traumatológiai Osztály
Dr. Szűcs Gábor szakorvos Kardiológiai Osztály

Adjunktusi cím

Dr. Járvás Mária szakorvos KAITO
Dr. Faragó Andrea alorvos Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály

Főorvosi cím

Dr. Horváth Melinda adjunktus Ideggondozó
Dr. Bihal Gabriella adjunktus Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Dr. Petrik Gábor adjunktus Radiológiai Osztály

Az ünnepség keretében kerültek átadásra az Intézmény Tudományos Bizottságának pályázatának helyezettjei.

I. helyezett: Dér Ilona vezető asszisztens Radiológiai Osztály
II. helyezett Dr. Horváth Melinda főorvos Ideggondozó
III. helyezett: Vígh Irén ápoló Psychiátriai Osztály

A szakmai szervezetek és az érdekképviseletek elismeréseiben az alábbi dolgozók részesültek:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Pest Megyei Területi Szervezettjének díjazottja:

Kemenczei Sándorné ápoló I. Belgyógyászati Osztály

Magyar Ápolási Egyesület Ceglédi szervezetének jutalmazottja:

Jancsovicsné Matalin Zsuzsanna ápoló Sebészeti Osztály

MSZ EDDSZ Ceglédi alapszervezetének elismerő oklevele:

Kövérné Újszászi Irén titkárnő Központi Igazgatás

Közalkalmazotti Tanács elismerése:

Hankó-Kovács Erika minőségbizt. ügyintéző Központi Igazgatás

Az ünnepség végén Dr. Csornai Ágnes osztályvezető főorvos a többszörös véradókat köszöntötte.

10-szeres véradó 14 fő
20-szoros véradó 2 fő
30-szoros véradó 1 fő
50-szeres véradó 1 fő

A rendezvény állófogadással ért véget, melynek részét képezte az a személyes hangvételű, baráti találkozó is, amelyen a gazdasági-műszaki ellátásban hosszú éveken át magas színvonalú szakmai munkát végző, de ma már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő kollegáink és a jelenlegi műszaki, élelmezési, gazdasági, pénzügyi osztály vezetői, munkatársai vettek részt.

A finom étkeket az Intézmény Élelmezési Osztályának dolgozói készítették.