Az ápolásban dolgozók képzéséért és segélyezéséért alapítvány

Utoljára módosítva: 2017-03-27

Az Ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház szakdolgozóinak, ápolóinak, nővéreinek, asszisztenseinek képzését szolgáló alapítvány. Az Alapítvány 1993. óta működik induló vagyona 42.205 Ft volt. Az Alapítvány nyitott, így az Alapítvány vagyona az induló vagyonon túlmenően elsősorban az Alapítványhoz csatlakozó természetes, jogi személyek, jogi személyiséggel nem bíró társulások pénzbeli és egyéb dologi adományaival és felajánlásaival növelhető, e tevékenységekkel az alapítványi vagyon értékállandóságát biztosítani kell, a vagyon hasznosításából eredő hozam az Alapítvány vagyonát növeli.

Az Alapítvány célja az ápolási munka minél magasabb szintű elméleti és gyakorlati művelésére való ösztönzés elősegítése. Az ápolók szakmai továbbképzéseken, tanulmányutakon való részvételének támogatása, kongresszuson való részvételek biztosítása.

Az alapítvány folyamatosan támogatja szakdolgozóinak továbbtanulását, képzését, továbbképzését, tudományos tevékenységét.

Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és dönt annak felhasználásáról.

Az Alapítvány adatai:

Neve: Az ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány
Székhelye, levelezési címe: 2700. Cegléd, Törteli u. 1-3.
A kuratórium elnöke: Magyar Tiborné
A kuratórium tagjai: Dr. Pusztainé Szekeres Erzsébet
A kuratórium tagjai: Kosaras Lászlóné
Adószáma: 18661899-1-13
Bankszámla száma: 10103812-15793537-00000008
Bírósági bejegyzési száma: Pk.62.801/1993/24.szám Pest Megyei Bíróság
Nyilvántartási szám: 62801/1993. AM 744
Bejegyzés dátuma: 1993. Június 11.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jogerőre emelkedése 2015. december. 01.

Kérjük, hogy adományaikkal, felajánlásaikkal támogassák alapítványunkat, mely az ápolók képzettségének növelését célozza és egyben a betegellátás színvonalát emeli.

 Magyar Tiborné

a kuratórium elnöke