Ápolási osztály

Utoljára módosítva: 2020-03-19

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet ápolási Osztályát 2009. április 01-től a SZEPU-CARE KFT üzemelteti. Az osztály ápolási szolgáltatást nyújt mindazoknak, akik folyamatos akut orvosi ellátást, kezelést, kivizsgálást már nem, de megfelelő szakápolást igényelnek. A betegek ápolását, gondozását szakképzett, lelkiismeretes ápolói csoport látja el diplomás ápoló vezetésével, szakorvos felügyeletével, diétás nővér, gyógytornász, gyógymasszőr, foglalkoztató nővér és lelki gondozó közreműködésével.

Az osztály két típusú ellátási formát biztosít:

– Az 53+12 ággyal működő OEP által finanszírozott részleg az osztály az ellátási területén állandó lakcímmel rendelkezők számára (lásd az osztály területi ellátási kötelezettsége) vehető igénybe. Az elhelyezés 2,4 illetve 7, 8 ágyas kórtermekben történik.

– A 15 ággyal működő OEP által nem finanszírozott részlegen 2, 4 ágyas kórtermek külön fürdőszobával, televízióval felszerelve állnak a páciensek rendelkezésére. A részleget a SZEPU-CARE Kft. és a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közösen fokozatosan alakította ki. Az ápolási osztály ezen részlegén beutaló nélkül, illetve az ellátási területen kívülről is fogadunk ápolásra szoruló betegeket.

Betegfelvételi eljárási rend:

A beteg felvétele előtt az ellátás iránti szükségletek és lehetőségek egyeztetése történik.
Ennek az a célja, hogy azon betegek kerüljenek felvételre, akiknek az ellátása az osztályon megoldható.

A helybiztosításhoz szükséges dokumentumok:
“Orvosi igazolás és javaslat ápolási osztályra történő felvételhez” a beteg kezelő, illetve a család orvosa tölti ki. Letöltés ITT.
“Előjegyzés/felvételi kérelem” a beteg, illetve a hozzátartozója tölti ki. Letöltés ITT.

Az “Ellátási Szerződés” megkötésére az előzetes helybiztosításkor, vagy a beteg felvételekor az ápolási Osztályon kerül sor.
A betegek felvétele történhet intézményen belüli áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből, illetve családorvos beutalásával, előzetes helybiztosítással. A felvételi eljárás során intézményünk akut betegellátó osztályán fekvő betegek előnyt élveznek.

Fizetendő térítési díjak:

Felvételi eljárási díj: 5100.- Ft
NEAK finanszírozott részlegen: 4000 Ft/nap
NEAK által nem finanszírozott részlegen: 5800 Ft/nap

A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások:

A felvétel napján az osztály felügyeletét ellátó orvos az ellátottnál általános orvosi vizsgálatot végez. Továbbiakban a szolgáltató rendszeresen hetente egy alkalommal, sürgősségi esetben haladéktalanul szakorvosi vizitet, szakellátást biztosít.

Az ellátott osztályon tartózkodásának teljes időtartama alatt 24 órás ápolói felügyeletet és gondozást biztosít a beteg állapotának megfelelően, mely magában foglalja:
~ az ápoláshoz szükséges nyugodt, biztonságos környezet biztosítását,
~ tisztálkodás, öltöztetés, napi ötszöri étkeztetés, folyadékellátás biztosítását,
~ az ellátott mobilizálását gyógytornász bevonásával,
~ az ellátott állapotának megfelelő diétás étkeztetést dietetikus segítségével,
~ a gyógyszerelés biztosítását,
~ kapcsolatok fenntartását családdal, ismerősökkel,
~ segítségnyújtást a szociális ügyek viteléhez, szociális munkás bevonásával,
~ a kornak egészségi állapotnak megfelelő betegvezetést,
~ a beteg tanítását, oktatását önellátó képességének visszanyeréséhez,
~ kornak, egészségi állapotnak megfelelő egyénre szabott foglalkoztatást.

Az ellátott külön kérésére a szolgáltató megszervezi
~ Lelkipásztori, pszichológusi segítség
~ fodrász, kozmetikus, manikűrös szolgáltatás
igénybevételi lehetőségét. Ezek költsége az ellátottat terheli.

A fentiekről részletesebb tájékoztatás kérhető:

Dr. Pusztai Géza ügyvezető igazgató
SZEPU-CARE Kft.
Tel: 06-30/219-7041

Kovácsné Szabó Ibolya mb. vezető ápoló
Tel: 53/310-011 és 440-es mellék