Ápolási Osztály

Utoljára módosítva: 2024-01-09

Az osztály ápolási szolgáltatást nyújt mindazoknak, akik folyamatos akut orvosi ellátást, kezelést, kivizsgálást már nem, de megfelelő szakápolást igényelnek. A betegek ápolását, gondozását szakképzett, lelkiismeretes ápolói csoport látja el diplomás ápolók vezetésével, szakorvos felügyeletével, diétás nővér, gyógytornász, gyógymasszőr, foglalkoztató nővér és lelki gondozó közreműködésével.

 

Az osztály jelenleg NEAK finanszírozott ellátást biztosít

A 65 ágyon működő osztály az ellátási területén állandó lakcímmel rendelkezők által (lásd az osztály területi ellátási kötelezettsége) vehető igénybe. Az elhelyezés 2, 4 illetve 6 ágyas kórtermekben történik.

 

Betegfelvételi eljárásrend

A beteg felvétele előtt az ellátási szükségletek és lehetőségek egyeztetése történik, célja, hogy azon betegek kerüljenek felvételre, akiknek az ellátása az osztályon megoldható.

 

A helybiztosításhoz szükséges dokumentumok

Az “Orvosi igazolás és javaslat ápolási osztályra történő felvételhez” című dokumentumot a beteg kezelőorvosa, illetve a beteg háziorvosa tölti ki. Letöltés ITT.

 

Az “Előjegyzés/felvételi kérelem” című dokumentumot a pedig beteg, illetve a hozzátartozója tölti ki. Letöltés ITT.

 

Az “Ellátási Szerződés” megkötésére az előzetes helybiztosításkor, vagy a beteg felvételekor az ápolási Osztályon kerül sor.

A betegek felvétele történhet intézményen belüli áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből, illetve családorvos beutalásával, előzetes helybiztosítással. A felvételi eljárás során intézményünk akut betegellátó osztályán fekvő betegek előnyt élveznek.

 

A járványügyi helyzet függvényében az ellátottak áthelyezésre kerülhetnek a kórház más osztályaira, egységeibe.

 

Fizetendő térítési díjak

Felvételi eljárási díj: (szakorvosi vizsgálat) 6 000 Ft

6 ágyas kórtermekben (fürdőszoba nélkül) való elhelyezés esetén 4 500 Ft

 

A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások

A felvétel napján az osztály felügyeletét ellátó orvos az ellátottnál általános orvosi vizsgálatot végez. Továbbiakban a szolgáltató rendszeresen hetente egy alkalommal, sürgősségi esetben haladéktalanul szakorvosi vizitet, szakellátást biztosít.

Az ellátott osztályon tartózkodásának teljes időtartama alatt 24 órás ápolói felügyeletet és gondozást biztosít a beteg állapotának megfelelően, mely magában foglalja:

~ az ápoláshoz szükséges nyugodt, biztonságos környezet biztosítását,

~ tisztálkodás, öltöztetés, napi ötszöri étkeztetés, folyadékellátás biztosítását,

~ az ellátott mobilizálását gyógytornász bevonásával,

~ az ellátott állapotának megfelelő diétás étkeztetést dietetikus segítségével,

~ a gyógyszerelés biztosítását,

~ kapcsolatok fenntartását családdal, ismerősökkel,

~ segítségnyújtást a szociális ügyek viteléhez, szociális munkás bevonásával,

~ a kornak egészségi állapotnak megfelelő betegvezetést,

~ a beteg tanítását, oktatását önellátó képességének visszanyeréséhez,

~ kornak, egészségi állapotnak megfelelő egyénre szabott foglalkoztatást.

 

Az ellátott külön kérésére a szolgáltató megszervezi

~ lelkipásztori, pszichológusi segítség,

~ fodrász, kozmetikus, manikűrös szolgáltatás

igénybevételi lehetőségét. Ezek költsége az ellátottat terheli.

 

A fentiekről részletesebb tájékoztatás kérhető telefonos egyeztetést követően

Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

2700 Cegléd, Törteli út 1-3.

Telefon: +36/53/310-011/440-es mellék

 

Dr. Káposztás Mária osztályvezető főorvos

hétfő – csütörtök: 1300 – 1500

 

Kasza Edina vezető ápoló

hétfő – péntek: 1300 – 1500