Infekciókontroll Osztály

Utoljára módosítva: 2023-12-01

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

Intézményünkben az új, hét emeletes hotel épület felépítésével nyílt lehetőség Központi Sterilizáló kialakítására 1970 tavaszán 2 db autoklávval – korábban minden osztály/részleg maga végezte a fecskendők és a tűk /az akkor elfogadott módszerek szerinti/ – sterilizálását.

A Központi Sterilizáló első vezetője, s egyben a kórház első higiénikusa, Dr. Jójárt József nyugdíjas gyermekgyógyász főorvos volt, a Központi Steril vezető asszisztense pedig Bosznyai Lászlóné. A hősidőkben házilag átalakított mosógépben történt az eszközök tisztítása, szárítása pedig infravörös lámpák alatt zajlott.

1978-ban Dr. Dálnoki Lenke lett az új osztályvezető, s Ecsediné Hajdú Zsuzsanna volt az első közegészségügyi- járványügyi felügyelő a kórházban. 1985 és 2007 között Balogh Istvánné látta el a felügyelői teendőket. Ebben az időszakban jelentek meg az egyszerhasználatos eszközök mellett a műanyag alapú eszközök, melyek sterilizálása végett etilénoxid gáz sterilizátor került beszerzésre.

1983-ban Dr. Kárteszi Márta került az osztály élére. Az ő vezetése alatt 2000-ben egy kibővített, már plazma sterilizátorral is felszerelt Központi Sterilizáló került átadásra.

2003-2006. között Dr. Molnár Kornélia tanácsadóként segítette az osztály munkáját.

Az Infekciókontroll Osztályt 2004-től Dr. Szalisznyó Ilona – belgyógyász, nefrológus szakorvos – vezeti, aki 2010. elején tett szakvizsgát megelőző orvostan és népegészségtanból.

 

AZ OSZTÁLY FELÉPÍTÉSE

Az Infekciókontroll Osztály két szervezeti egységből áll, a Kórházhigiénés Szolgálatból és a Központi Sterilizálóból.

 

KÖZPONTI STERILIZÁLÓ

A sterilizálás az alapfeltétele annak, hogy a beavatkozások során használt eszközökkel összefüggésben ne alakuljon ki a fertőzéses eredetű szövődmény. Az egységben 8 munkatárs dolgozik. Feladatuk az anyagok átvétele, fertőtlenítése, tisztítása, csomagolása és sterilizálása (bérsterilizálás is).

A korábbi rekonstrukció fejlesztéseinek köszönhetően a sterilizáló korszerű gépekkel működik. Gépparkja – 3 autokláv, 1 formaldehid gáz sterilizátor, 1 plazma sterilizátor – európai színvonalú.

A Központi Sterilizáló vezető asszisztense Bogdán Éva műtősnő.

 

KÓRHÁZHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT

A Kórházhigiénés Szolgálat feladata az infekciókontroll részeként a megelőző járványügyi tevékenység, a diagnosztikus, és terápiás tevékenységek, beavatkozások, valamint az ápolási tevékenység higiénés rendjének kidolgozása, higiénés szemlék során ennek ellenőrzése, a sterilizáló berendezések biológiai hatékonyságának ellenőrzése, vérszennyezettségi vizsgálatok végzése, együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a védőoltások vonatkozásában, a dolgozók higiénés oktatása, a fertőzőbeteg nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás a kistérségi és vármegyei Népegészségügyi Intézetekkel, kórházi járványok menedzselése. További feladata a rovar- és rágcsálóirtás, valamint a veszélyes hulladék szállítás koordinálása. A Kórházhigiénés Szolgálat rendelkezik a környezeti infekciókontroll támogatására alkalmas eszközökkel: KITAR, Nocospray fertőtlenítő készülék (3 db) és egy levegőszennyezettség mérő eszköz. A jó kézhigiénés gyakorlat kialakítására és visszaellenőrzésére 2 db Semmelweis Scanner áll a Szolgálat rendelkezésére.

 

A Szolgálat 2002 óta folytat surveillance tevékenységet, melynek részeként figyelemmel kíséri a kórházi ellátással összefüggő fertőzéseket, a multirezisztens kórokozókat, valamint az ezen betegek ellátására vonatkozó szabályok betartását. A fekvőbeteg osztályok évente visszajelzést kapnak az adott osztályra vonatkozó kórházi fertőzések formáiról, gyakoriságáról.

A Kórházhigiénés Szolgálatot feladatait Földvárszki Ildikó közegészségügyi- és járványügyi felügyelő, Hajdú Krisztina népegészségügyi felügyelő, Szíjjné Váróczi Dóra és Zászlós Erika epidemiológiai szakápolók látják el.

 

AZ OSZTÁLY ELÉRHETŐSÉGEI

Osztályvezető főorvos: Dr. Szalisznyó Ilona
telefon mellék:            363

Vezető asszisztens: Bogdán Éva
telefon mellék:            556

Felügyelők, epidemiológiai szakápolók
telefon mellék:            395

Csomagoló
telefon mellék:            140