I. Pszichiátriai rehabilitációs osztály

Utoljára módosítva: 2024-02-01

Rehabilitációs osztályunk 1993 óta működik. Osztályunk fő feladata a pszichiátriai betegek tartós kórházi kezelésének és rehabilitációjának biztosítása. Az osztály 96 ággyal rendelkezik, ebből 40 ágy zárt, 56 ágy pedig nyitott részlegként működik. Az osztály felvételi területe Dél-Pest megye 37 településének lakosai számára biztosítjuk szükség esetén a pszichiátriai kórházi kezelést.

Osztályunkra többnyire Intézetünk társ osztályairól kerülnek átvételre betegek, de háziorvosi vagy szakorvosi beutaló alapján is veszünk fel betegeket. A kórházi felvétel önkéntes kérelem alapján történhet cselekvőképes betegek esetében, illetve korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen betegek közeli hozzátartozóinak, illetve hivatásos gondnokának írásbeli kérelme alapján. Minden beteget, illetve hozzátartozót a felvételt megelőzően részletesen tájékoztatunk a kórházi kezelés menetéről, feltételeiről, körülményeiről.

Osztályunk fogadja az akut pszichotikus fázis lezajlása utáni állapotban lévő pszichotikus betegeket, továbbá a hangulati zavarban szenvedőket, a krónikus alkoholfogyasztás következményeivel küzdőket, a személyiségzavarral diagnosztizált pácienseket, illetve a szellemi hanyatlás (demencia) különböző súlyosságú fázisaival küzdő betegeket. Betegeink számára tartós kórházi kezelést és rehabilitációs ellátást biztosítunk.

A törvényes előírásoknak megfelelően biztosítjuk a betegek jogait személyi szabadságuk gyakorlásában, az orvosi titoktartás szellemében, valamint szabad kapcsolattartást hozzátartozóikkal és a szabad vallásgyakorlást.

Az osztályon dolgozó pszichiáterek pszichiátriai rehabilitációs, pszichoterápiás szakképzettsége lehetővé teszi a szakmailag igényes, rendszeres esetmegbeszélésekkel erősített, betegcentrikus ellátást. Mindehhez társul a klinikai szakpszichológusokból, foglalkoztatókból, művészetterapeutából, szociális munkásokból álló csapat, amellyel együttműködik a jól képzett, a rehabilitációs szemléletet magáénak valló ápolószemélyzet.

A gyógykezelésben igyekszünk megvalósítani a biológiai és szocio-pszichoterápiás módszerek ötvözését.

A gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés szabályait szakmai protokollban fektettük le a tudomány mai állásának megfelelő korszerű módszereket alkalmazva. A biológiai kezelések közül kizárólag gyógyszeres kezelést alkalmazunk, melyet a megelőző testi és pszichiátriai kivizsgálást követően állítunk be, és a beteg állapotától függően szükség szerint változtatunk. A szükséges gyógyszereket kórházunk biztosítja, beadásukat a szakképzett ápolószemélyzet végzi és ellenőrzi.

A biológiai kezelés mellett szocio-pszichoterápiás módszereket is alkalmazunk, elsősorban csoportos formában. Minden beteg számára (amennyiben aktuális szomatikus és pszichés állapota lehetővé teszi) a terápia része a foglalkozásokon és csoportterápiákon való részvétel, melyeket művészetterapeutánk, szociális nővéreink és klinikai szakpszichológusaink tartanak. Működik többek között művészetterápiás csoport, életmódcsoport, torna/gyógytorna csoport, kvízcsoport, kreatív csoport, filmklub, szabad interakciós csoport, osztályos nagycsoport, valamint időszakos jelleggel relaxációs, illetve pszichoedukációs csoport is. A csoportfoglalkozásokon túl klinikai szakpszichológusaink a szakorvosok indikációja alapján egyéni betegvezetést, pszichoterápiát is végeznek.

Az osztályon 21 ápoló dolgozik közvetlenül a betegágy mellett. Az ő munkájukat 5 egyműszakos dolgozó segíti.

A betegek pszichés támogatásában, szocio- és pszichoterápiás kezelések végzésében a 4 fős terápiás munkacsoport aktív részt vétele is elengedhetetlen.

AZ OSZTÁLY ORVOSAI

NÉV BEOSZTÁS SZAKVIZSGA
Dr. Polyák Éva osztályvezető főorvos pszichiátria, rehabilitáció,

pszichoterapeuta

Dr. Koncz Éva szakorvos pszichiátria, rehabilitáció

 

AZ OSZTÁLY PSZICHOLÓGUSAI

Kostyalik János klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Barócsy Veronika klinikai szakpszichológus-jelölt

 

AZ OSZTÁLY ELÉRHETŐSÉGEI

Telefon: 53/310-011

Osztályvezető főorvos: Dr. Polyák Éva

e-mail cím: Polyak.Eva@toldykorhaz.hu

145-ös mellék
Vezető ápoló: Tűri Istvánné

e-mail cím: Turi.Istvanne@toldykorhaz.hu

292-es mellék
Osztályos iroda: 290-es mellék