Közérdekű adatok archívum

Utoljára módosítva: 2021-09-21

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 2018.01.02. előtt

Intézmény Szervezeti és Működési szabályzat (2016.10.18-tól hatályos) 2018.01.02. előtt

Házirend 2018.01.02. előtt

Kommunikációs szabályzat 2018.01.02. előtt

Ügykörök szabályzata 2018.01.02. előtt

Vagyonnyilvántartási szabályzat 2018.01.02. előtt

Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése 2018.01.02. előtt

Egységes intézményi számlatükör 2018.01.02. előtt

Adatvédelmi Szabályzat 2018.01.02. előtt

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Külső ellenőrzések 2016.

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Szerződések 2018.12.13. előtt

Szerződések 2019.10.28. előtt

Szerződések 2020.07.28. előtt

Szerződések 2021.03.25. előtt

Szerződések 2021.09.21. előtt