Betegtájékoztató

Utoljára módosítva: 2021-08-05

Kedves Betegünk!

Tudjuk, hogy kórházba kerülni mindig kellemetlenséget jelent. Köszönjük, hogy nehéz helyzetében egészségének helyreállítását ránk bízza. Igyekszünk megfelelni bizalmának. Szeretnénk hatékony és kulturált ellátásban részesíteni, mert számunkra is fontos az ön gyógyulása. Tájékoztatónkat abban a reményben nyújtjuk át önnek, hogy segítségével a kórházban tartózkodásának ideje alatt otthonosan érezze magát, megismerhesse Intézetünk szolgáltatásait, értesüljön a fontosabb tudnivalókról, a betegek érdekeit szolgáló előírásokról.

Sikeres együttműködésünk érdekében, kérjük, olvass el figyelmesen tájékoztatónkat.

 Betegfelvétel:

A kórházi felvétel napján először a Főépület földszintjén lévő Központi betegfelvételit keresse fel.

Szükséges okmányok:

 • beutaló,
 • személy azonosító kártya,
 • lakcím kártya – vagy személyi igazolvány,
 • társadalombiztosítási kártya (TAJ).

A Betegfelvételi irodában az adminisztráció megtörténte után az adott osztályon az irodában kell jelentkeznie. Az orvosi betegfelvételhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • korábbi zárójelentések, leletek,
 • lista az ön által szedett gyógyszerekről,
 • közgyógyellátási igazolvány (ha van).

Célszerű már úgy megérkezni a kórházba, hogy a szükséges

 • tisztálkodási felszereléseket (szappan, törölköző, mosdó szivacs, papír zsebkendő, WC papír, fogkefe, fogkrém, fésű, papírszalvéta, borotválkozó eszközök),
 • evőeszközöket (evőkanál, villa, kés, pohár, bögre),
 • ruházatot (papucs, köntös, pizsama, vagy hálóing)

magával hozza. Kórházi tartózkodása alatt saját ruháit használhatja, ha erre higiénés szempontból nincs lehetőség, akkor kórházi ruhát biztosítunk.
Használhatja a saját rádióját, tévékészülékét, de kérjük legyen tekintettel betegtársaira.
A beteg fekvőhelyét (kórterem, ágy) az osztályvezető főorvos, vagy az ügyeletes orvos jelöli ki.

 A kórházba NE hozzon magával!

 • Szeszes italt,
 • ékszert, nagyobb összegű készpénzt.

Az önnél lévő értéktárgyakról, kérésére tételes jegyzőkönyvet készítünk és biztosítjuk megőrzésüket. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét a nővérnek időben jelezze. Csak az értékmegőrzésre leadott értéktárgyakért, pénzért tudunk felelősséget vállalni.

A beteg

Kivizsgálása és kezelése kapcsán minden döntésben jogosult részt venni. Döntése előtt megfelelő szóbeli és írásbeli tájékoztatást kell kapnia.

Orvosi dokumentumaiba betekinthet, arról saját költségén másolatot kérhet.

Visszautasíthatja a kezelést (írásban).

Eldöntheti, hogy melyik hozzátartozóját lehet tájékoztatni állapotáról. Felvételekor erről nyilatkozatot írhat alá.

Orvosválasztásra vonatkozó kérését a szakmai lehetőségek, és az osztály munkarendje alapján igyekszünk figyelembe venni.

Orvosi felvilágosítás:

Kórházi tartózkodása alatt mind az orvosokhoz, mind az ápolókhoz bizalommal fordulhat. Bár az ápolókkal – akiknek munkáját az osztályos vezető ápoló irányítja – valószínűleg gyakrabban találkozik, betegségére és gyógyítására vonatkozóan ők nem adhatnak felvilágosítást. A betegségéről, a szükséges vizsgálatokról és beavatkozásokról, a gyógyulás kimeneteléről kezelőorvosától kap tájékoztatást. Telefonon történő érdeklődésre csak a kórházi elhelyezés tényét közölhetjük.

Látogatási idő:

Hétköznap: 16.00-18.00
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 10.00-12.00
14.00-16.00

Ágy melletti látogatás tilos:

 • A Szülészeti osztály gyermekágyas részlegén, valamint az
 • Újszülött osztályon.

Az itt fekvő betegek látogatót az osztály előterében, ill. a kórház központi aulájában fogadhatnak.

Az Intenzív osztály és a Koronária-őrző látogatási rendjét az adott részlegre vonatkozó tájékoztató tartalmazza.

Kórházunk nyitott kórház, így a fenti látogatási időn kívül is folyamatos látogatási lehetőséget biztosít betegeink hozzátartozói részére. A fenti időn kívül azonban a kórteremben a betegek gyógyulása, pihenése érdekében látogatók nem tartózkodhatnak, de az aulában, jó idő esetén kórházunk parkjában lehetőségük van hozzátartozóikkal találkozni.

A látogató nem lehet ittas.

Fenti látogatási időn kívül, kórteremben látogató az osztályvezető főorvos, vagy az ügyeletes orvos engedélyével tartózkodhat!

Előfordulhat, hogy a kórteremben fekvő valamelyik betegnél vizsgálatot, beavatkozást kívánnak végezni. Ebben az esetben a látogatóknak, a látogatási idő alatt is, az orvos vagy az ápoló személyzet kérésére el kell hagyni a kórtermet, a beavatkozás időtartamára.

A kórterembe kiskorú gyermeket vinni az esetleges fertőzések és a lelki megrázkódtatás veszélye miatt csak az ápolószemélyzet engedélyével lehet!

Fertőző (felső légúti, hurut, hasmenés, bőr, stb.) betegségben szenvedő betegeket hozzátartozó nem látogathatja!

Figyeljen arra, hogy a kórteremben egyszerre három látogatónál több ne legyen. Az ágyhoz nem kötött betegek látogatása lehetőség szerint a kórtermen kívül történjen.

A kórteremben történő látogatás esetén a látogatók nem ülhetnek a beteg ágyára, és oda semmilyen tárgyat nem tehetnek.

Előzetes orvosi vagy ápolói hozzájárulás nélkül a látogató ne etesse, itassa a beteget.

A látogató őrizze meg a kórház tisztaságát, saját hozzátartozója és a többi beteg érdekében

 Házirendünkről:

Osztályaink eltérő munkarendben dolgoznak, a tudnivalókról a nővérektől kap pontos tájékoztatást. ön és betegtársai zavartalan gyógyulását és pihenését szolgálja az osztályokon megtalálható intézményi házirend, melynek legfontosabb pontjait ezen tájékoztatónkban ismertetünk. Kérjük, szíveskedjék ezt betartani.

Saját és betegtársai érdekében kérjük, hogy a dohányzást mellőzze, amennyiben képtelen lemondani a dohányzásról, csak a kijelölt helyen gyújtson rá.

A kórtermekbe élő virágot behozni tilos!

Vizitek ideje alatt köteles a kórteremben tartózkodni, kivéve, ha vizsgálatra küldik.

Az osztályt kizárólag az ápoló személyzetnek történt bejelentés után lehet elhagyni.

A kórház területén az osztályon kívül csak köntösben tartózkodjon.

A kórház parkjában megfelelő ruházatban sötétedésig, de legkésőbb 19 óráig tartózkodhat.

19 óra után osztályát ne hagyja el.

Este 21 óra után fokozottan legyen tekintettel betegtársaira.

Este 22 óra a villanyoltás, ez után zajos tevékenységgel ne zavarja betegtársait.

Reggel 6 órától 8 óráig nyújtanak segítséget az ápolók azoknak a betegeknek, akik nem tudnak önállóan tisztálkodni.

Amennyiben segítségre van szüksége, a nővért a nap bármely időpontjában értesíteni tudja a betegágya felett elhelyezett nővérhívón.

Kérjük önt és látogatóit, hogy az intézményünkben történő közlekedéshez a beteglifteket használják.

Betegélelmezés:

Konyhai dolgozóink azon fáradoznak, hogy önnek változatos, ízletes, de betegségének megfelelő étkezést biztosítsanak. Az ételeket modern konyhatechnológiával, mindenki számára tálcára helyezve, egyénileg adagolják.

Főétkezések:

Reggeli: 07:30 és 08:00 között
Ebéd: 12:00 és 14:00 között
Vacsora: a késő délutáni órákban hideg, csomagolt vacsorát biztosítunk.

Lehetőség van a felajánlott menükből való választásra, melyhez dietetikusaink készséggel nyújtanak segítséget. Ha az étkezéssel kapcsolatban kívánsága van, vagy kétségei vannak, hogy egyes – pl. látogatóktól kapott – ételeket fogyaszthat-e, bármelyik ápolónak jelezheti, ők fognak gondoskodni arról, hogy a kérdést szükség szerint orvossal, dietetikussal megbeszéljék.

Saját élelmiszere tárolására minden osztályon hűtőszekrény áll rendelkezésre. Az ebben elhelyezett élelmiszercsomagokra feltétlenül írja rá a nevét, a kórterme számát, és a hűtőszekrénybe helyezés dátumát. Ezt 24 óránál tovább tilos tárolni. Reméljük, ön is megfelelőnek tartja a kórházban kapott ételek minőségét és mennyiségét. Ha az étkezéssel kapcsolatban panasza van, azt a vezető ápolónak jelezze.

A betegek jogai:

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog
  Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten, az általa megválasztott orvosnál.
 • Az emberi méltósághoz való jog
  Az ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el, melybe beleegyezését adja (az erre a célra rendszeresített beleegyezési nyilatkozatot aláírásával látja el). A beteg személyes szabadsága kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, indokolt ideig korlátozható. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el.
 • A kapcsolattartás joga
  A beteg jogosult más személyekkel szóban vagy írásban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni. Eközben tekintettel kell lennie az intézményi feltételekre és házirendre, nem zavarhatja a betegellátást és betegtársait sem. A beteg megtilthatja, hogy kezelésének tényét vagy az azzal kapcsolatos egyéb információkat más előtt feltárják (ön felvételekor nyilatkozatot ír alá arról, közölhetik-e munkatársaink az ön iránt érdeklődőkkel, hogy kórházunkban fekszik-e, s melyik osztályon).
  A súlyos állapotú, illetve kiskorú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék. A szülő nő is élhet e joggal a vajúdás és a szülés alatt, illetve a szülés után joga van az újszülöttjével egy helyiségben történő elhelyezésére (rooming-in), ha egészségügyi állapotuk nem zárja ki. A beteget megilleti vallása szabad gyakorlásának és a megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásának joga.
 • Az intézmény elhagyásának joga
  A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy ha ezt törvény írja elő, idejét pontosan rögzíteni kell. Kórházi elbocsátás előtt a beteget vagy hozzátartozóját erről lehetőleg 24 órával előbb tájékoztatni kell.
 • A tájékoztatáshoz való jog
  A betegnek joga van arra, hogy teljes körű, részletes, számára egyéniesített tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól, az ezek tekintetében meglévő döntési jogáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, valamint a javasolt életmódról. Joga van kérdéseket feltenni fentieket illetően. A betegnek joga van megismerni a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét vagy a várttól eltérő eredményt és annak okait. A betegnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását (ebben segíti önt a munkatársaink által viselt kitűzhető azonosító kártya). Tájékozódási jogáról a beteg lemondhat, illetve arra más személyt, hozzátartozót írásban kijelölhet.
 • Az ellátás visszautasításának joga
  A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat kívánja elfogadni vagy elutasítani, joga van az ellátást érintő döntésekben részt venni. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg tévedéstől, megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Esetenként a beleegyezést vagy elutasítást írásban, aláírva, hitelesítve kell megtennie, melyet bármikor visszavonhat, vállalva ezzel a felmerült költségek esetleges visszatérítésének kötelezettségét. A beteg a beleegyezés, illetve elutasítás jogát írásban más személyre, hozzátartozóra átruházhatja. Nincs szükség a beteg beleegyezésére akkor, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van. írásbeli nyilatkozat szükséges továbbá a beteg szöveteinek, szerveinek bármilyen célú felhasználásához.
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
  A beteg jogosult megismerni a róla egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van ezekről tájékoztatást kérni, hiányosság, pontatlanság esetén jogosult annak kiegészítését, kijavítását kezdeményezni. A dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal a beteg rendelkezik. Saját költségére a beteg bármely leletéről másolatot, ill. amennyiben bántalmazás érte, sérüléseiről orvosi látleletet kérhet.
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog
  A betegnek joga van megjelölni azt a személyt, akit fekvőbeteg-gyógyintézetben történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bármely személyt kizárni. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és kezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek a részvétele az ellátásban szükséges.

A beteg kötelezettségei:

 • Betartani az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi rendet.
 • Köteles együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal.
 • Tájékoztatást adni arról, ami a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez szükséges.
 • Köteles a gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések betartására.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Amennyiben önnek a fentieken túlmenően betegjogi információra van szüksége, kérdésével forduljon kezelőorvosához. Ha úgy érzi, hogy jogsérelem éri és azt az ellátó személyzet orvosolni nem tudja, forduljon az intézmény ápolási igazgatójához, vagy orvosigazgatójához, akik kötelesek a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről írásban tájékoztatni.

Panaszával fordulhat a betegjogi képviselőhöz is:

Köleszné Hanák Gabriella 06/20/489-9551

Elbocsátás a kórházból

A beteg hazabocsátásakor kapja kézhez zárójelentését, melyen a kezelés során elvégzett vizsgálatok eredményei, a megállapított diagnósisok, valamint kezelési javaslat található. Az osztályok eltérő munkarendje miatt az elbocsátás pontos idejéről az adott osztályon adnak felvilágosítást.

Szolgáltatások a kórház területén:

Lelki szolgálat

A kórházban több felekezet és vallási közösség is rendszeresen tart egyházi szertartásokat az alagsori előadóteremben (a Radiológiai osztály alatt) Ezek időpontja:

Katolikus mise: minden hónap első és harmadik csütörtök, 17 óra

Református istentisztelet: minden hónap második és, ha van a hónapban ötödik csütörtök, 17 óra

Evangélikus istentisztelet: minden hónap negyedik csütörtök, 17 óra

Telefon:

Minden osztályunkon található betegtelefon. Erről a készülékről nem lehet a kórházon kívülre telefonálni, de önt hívhatják. A készülékek mellett található a mellék száma.

Nyilvános telefon található a főépület aulájában, a III. emeleten, az ápolási osztály épületének földszintjén és a Szemészeti osztályon.

A mobiltelefon használatát kérjük kizárólag csak a szükséges időtartamra korlátozni, s használata során legyen tekintettel betegtársaira és a személyzetre.

Levél

A kórház címére küldött, de az ön nevére szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik önnek. Kérjük, hogy a címzésnél tüntessék fel az osztályt is.

Levélszekrény főépület főbejáratával szemben található.

Büfé

A főépület földszintjén, az aulában.

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig, 07.00-17.30

Hírlap árusítás

A főépület aulájában a Büfével szemben.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 07.00-15.00

Televízió

Minden osztály társalgójában található televízió, melynek hangereje nem zavarhatja a kórtermekben fekvők nyugalmát. A beteg használhatja saját rádióját, televízióját (51 cm-es képátmérőig), amennyiben az nem zavarja betegtársai nyugodt pihenését.

Italautomata

A főépület aulájában, a Sürgősségi betegellátó osztály betegvárójában, az II. és az V. emeleten, valamint az ápolási osztály épületének földszintjén áll rendelkezésre.

Közlekedés

Kórházunkban megtalálható a MÁV és a Volánbusz menetrend is.

Taxi rendelésére mind a Külső, mind a Belső portánál lehetőség van.

Parkolás

A Kórház területén a kijelölt parkolókat negyed óráig ingyenesen használhatják, akik beteget szállítanak. Ezzel kívánjuk megkönnyíteni a Kórházba érkező betegek közlekedését. A Parkolási díj a negyed óra leteltét követően 400 Ft/óra, melyet a Külső portánál kell megfizetni.